Models mirror
Aruni Rajapaksha model
images (4)
Tania Deen
images (6)
miyasi and suwin
images (27)
Taniya nimeshi short
images (8)
  Song of the Day - Lyrics
sihina kandak obe ad
Dawasak pala nathi h
Dahasin Sadi Pem Sit
Nelanna Bari Durin P
Oya Ru Soba
Ada Deegeka
  Films
Alien Uprising
sikuru hate
Tamil Full Movie
Dhammu
Ullasa paravaigal
Oba mata wasana
  Cartoons
PAN PASIDUWAN 05
ALI MALLI MAMAI 33
Wana Saraa - Abiraha
Ben Ten Sinhala Cart
VEERA-2 (11) 2015-11
CAMELOT (03) - 02-16
  Ladies Article
Feb 08, 2013  Views 2463
f;,a iys; iulg" l+re,Ej,g" le<eka iys; iulg
Nov 18, 2015  Views 4431
Aug 20, 2012  Views 2576
Nov 15, 2014  Views 4357
May 07, 2013  Views 3056
Mar 06, 2015  Views 3736
leiaig fndk meKsh Corex D
Oct 20, 2012  Views 2467
Mar 18, 2013  Views 2701
yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆu
Feb 28, 2018
view 230 times
0 Comments

yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆuwjYH o%jH

;síngq .%Eï 250
yd,aueiaika .%Eï 75
r;=¨kq f.ä 2 - 3la
wuqñßia lr,a 2 la
lrmsxpd lsks;a;la
iqÿ¨kq ìla 2la
lyl=vq f;a ye¢ 1$4
wn weg f;a ye¢ 1$2
isyskaj .d .;a ‍fmd,a wඬq fldamamhla
ñálsß wඬq fldamam 1$4
ÆKq rig wkqj
f;,a fïi ye¢ 3 - 4

idok wdldrh

;síngq j, keá .,jd fidaod j;=r b;d iaj,amhla iy ÆKq oud <sm ;nkak' Èh is§ th fyd¢ka ;eïnqkq miq yekaola f.k th fyd¢ka ‍fmdälr .kak' oeka yd,aueiaika fyd¢ka ms,S bj;aj hk f,i fidaod Èh fírd .kak' ‍fmd,a j,g" wn" ly" iqÿ¨kq" lrmsxpd" ¨kq" wuqñßia tl;=lr fyd¢ka wUrd .kak' oeka n÷kla f.k th f;,a oud <sm ;nkak' r;ajk úg yd,aueiaika oud nefokakg yßkak' ne£f.k tkúg wUrd.;a ‍fmd,a ñY%Kh iy ‍fmdälr.;a ;síngq oud fyd¢ka ñY% lrkak' ñálsß ál oud hka;ug u,jd .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *