Models mirror
Sinahawa Atharin Film
images (35)
udari waranakulasooriya
images (0)
Shifani Yahiya blue
images (9)
Ronnie Leach Daughter keshiya
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
Mulu Lowak
Heenayakda Me
Wasana Wewa Wasana W
Gahaka Mal Pipila
Samanmal Piyalle
susumaka unusuma nom
  Films
Pizza
Phir Hera Pheri
Hansel And Gretel
Zindagi 50 50 (2013)
La Belle
Papi Bengla
  Cartoons
Pink Panther 16.08.
SCOOBY DOO (140) 201
HITHA HONDA KUMARAYA
Gadget Podda Cartoon
BAT PAT-13
DUCK DODGERS (30) 20
  Ladies Article
Dec 06, 2012  Views 3457
May 21, 2013  Views 2541
yl=re ñY% wU udÆj
Jun 29, 2018  Views 110
Aug 22, 2012  Views 2571
Mar 14, 2013  Views 2575
Nov 26, 2012  Views 2523
fldkafoa fõokdj fkdi,ld yeÍu Nhdkl úh yelshs
Feb 02, 2018  Views 218
Aug 11, 2013  Views 2519
riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿj
Mar 05, 2018
view 399 times
0 Comments

riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿjwjYH o%jH

f;dar ud¿ .%Eï 500
wuqñßia lr,a 3 hs
wuqb.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 3hs
f.drld b;s 2la
.ïñßia fïi ye¢ 1
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
mdkamsá fïi ye¢ 2
ñkaÑ fld< ñgla
‍fmd,af;,a álla
f,dl=¨kq f.ä 2-3la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla

idok wdldrh

ud¿ fm;s fidaod thg ÆKq" .ïñßia" ly lvq" ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq" f.drld" l=re÷‍fmd;= oud j;=r álla tl;= lr ;eïfnkakg yßkak' kgdf.k tk úg f,dl=jg lmd.;a ¨kq fm;s iy Èla w;g m,d.;a wuqñßia tl;= lrkak' oeka <sfmka nd ud¿ fm;s ¨kq" wuqñßia ál fírd me;,s §ishl wvqla lr .kak' biau ál fjkalr fjku ;nd .kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;a lrkak' mdka msá tl;= lr nefokakg yßkak' oeka l+re.dñkau ud¿ biau ál oud fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka idod.;a fidaia tl ud¿ fm;s Wäka j;alrkak' fidaod msßisÿ lr.;a ñkaÑ fld< isyskaj lmd Wäka bi fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *