Models mirror
dilu
images (8)
Hasi-Gunaratne
images (9)
Udeni Attanayake
images (9)
gayathri yelow
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
Aayu Rakkanthu Awada
Sandapana Wage Dilen
ganga thawama galai
hadawatha parana son
Kese Kiyannada Oba M
Mata Kiya Denna
  Films
Baby and Me I 2008
Colour
Aaru
Me Desa Kumatada
Let vnWhite Vengeanc
Sawaari tamil full m
  Cartoons
Sura Weera Batta 13.
NIM NETHI LOWA 07
Yakiri
ALI MALLI MAMAI 55
ROBAIYA 2015-01-28-(
AUSTIN and JUSTIN 20
  Ladies Article
Sep 19, 2014  Views 2821
ndf.g bÿkq wUj,ska jHxckhla
Jul 02, 2018  Views 2826
neo.;a w, fnda, lrsh
May 24, 2016  Views 2788
Apr 05, 2013  Views 2806
Jun 09, 2015  Views 2810
Jul 14, 2014  Views 2840
Dec 04, 2018  Views 128
újdyl .eyekq msrsñkaf.a frda. kik fyd`ou m%;sldrh
Mar 21, 2014  Views 2779
riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿj
Mar 05, 2018
view 2806 times
0 Comments

riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿjwjYH o%jH

f;dar ud¿ .%Eï 500
wuqñßia lr,a 3 hs
wuqb.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 3hs
f.drld b;s 2la
.ïñßia fïi ye¢ 1
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
mdkamsá fïi ye¢ 2
ñkaÑ fld< ñgla
‍fmd,af;,a álla
f,dl=¨kq f.ä 2-3la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla

idok wdldrh

ud¿ fm;s fidaod thg ÆKq" .ïñßia" ly lvq" ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq" f.drld" l=re÷‍fmd;= oud j;=r álla tl;= lr ;eïfnkakg yßkak' kgdf.k tk úg f,dl=jg lmd.;a ¨kq fm;s iy Èla w;g m,d.;a wuqñßia tl;= lrkak' oeka <sfmka nd ud¿ fm;s ¨kq" wuqñßia ál fírd me;,s §ishl wvqla lr .kak' biau ál fjkalr fjku ;nd .kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;a lrkak' mdka msá tl;= lr nefokakg yßkak' oeka l+re.dñkau ud¿ biau ál oud fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka idod.;a fidaia tl ud¿ fm;s Wäka j;alrkak' fidaod msßisÿ lr.;a ñkaÑ fld< isyskaj lmd Wäka bi fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *