lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú
Dec 06, 2016   view 947 times


lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú

wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd
Nov 30, 2016   view 692 times


wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd

újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la
Nov 25, 2016   view 683 times


újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la

orejkag f,dalh oskkak lshd fokak
Aug 24, 2016   view 705 times

orejkag f,dalh oskkak lshd fokak

.eìKs ujg iqN kskaola
Aug 13, 2016   view 696 times

.eìKs ujg iqN kskaola

 

fld,a,hs fl,a,hs ieñhhs ìß|hs Wkdg miafia wksjd uqyqK fokak fjk fï foaj,a 9 .ek oekqj;a fjkak
Aug 09, 2016   view 719 times


fld,a,hs fl,a,hs ieñhhs ìß|hs Wkdg miafia wksjd uqyqK fokak fjk fï foaj,a 9 .ek oekqj;a fjkak

iajdñhdf.a id¾:l;ajhg u. fmkajk ìßola jkak
Jul 05, 2016   view 2677 times

iajdñhdf.a id¾:l;ajhg u. fmkajk ìßola jkak

orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï
Jun 16, 2016   view 2642 times

orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï

.eìks uõjreka fndaê mQcdj ;eîu iqÿiqo@
Jul 22, 2015   view 2643 times

.eìks uõjreka fndaê mQcdj ;eîu iqÿiqo@

m%S;su;a hq. osúhla Wfoid ie,iqï iy.; fjuq
Jul 12, 2015   view 4280 times

m%S;su;a hq. osúhla Wfoid ie,iqï iy.; fjuq

;Hd.h ,nkakd bka ,nk i;=g u;hs'''
Jul 11, 2015   view 2507 times

;Hd.h ,nkakd bka ,nk i;=g u;hs'''

Jun 09, 2015   view 3427 times
Jun 02, 2015   view 2523 times
May 19, 2015   view 3733 times
Mar 27, 2015   view 2636 times
Mar 13, 2015   view 2803 times
Mar 01, 2015   view 2492 times
Feb 17, 2015   view 2555 times
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@<
Feb 17, 2015   view 2547 times

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@
Feb 17, 2015   view 2548 times

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@

Feb 07, 2015   view 2545 times
Jan 29, 2015   view 2635 times
Nov 26, 2014   view 2588 times
Oct 18, 2014   view 2768 times
Oct 11, 2014   view 2584 times
Oct 06, 2014   view 2660 times
Sep 27, 2014   view 2452 times
Sep 26, 2014   view 2452 times
Sep 15, 2014   view 2507 times
Sep 15, 2014   view 2605 times
  Models mirror
Photo shoot with Shalani Tharaka
images (26)
Blue short
images (6)
udari warnakulasooriya .
images (7)
Ashiys dasanayake
images (31)
  Song of the Day - Lyrics
Rangahala
Ninda Nena Rathriye
Penena Nopenena Dura
Heenayakda Me
Hamadama Hadana Sith
Hade Kothanaka Ho Hi
  Films
Vellaikaran
Diya Yata Gindara
Aggar
Sudu Akka
Ape Yalu Punchi Boot
Thahanam Gaha
  Cartoons
Panchappu 17.08.201
Kadiyai Thadiyai Sin
KUNGFU PANCHO -27
AUSTIN and JUSTIN 20
Franklin And Friends
Cow The Boy Show