lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú
Dec 06, 2016   view 2786 times


lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú

wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd
Nov 30, 2016   view 2789 times


wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd

újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la
Nov 25, 2016   view 2776 times


újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la

orejkag f,dalh oskkak lshd fokak
Aug 24, 2016   view 2787 times

orejkag f,dalh oskkak lshd fokak

.eìKs ujg iqN kskaola
Aug 13, 2016   view 2784 times

.eìKs ujg iqN kskaola

 

fld,a,hs fl,a,hs ieñhhs ìß|hs Wkdg miafia wksjd uqyqK fokak fjk fï foaj,a 9 .ek oekqj;a fjkak
Aug 09, 2016   view 2787 times


fld,a,hs fl,a,hs ieñhhs ìß|hs Wkdg miafia wksjd uqyqK fokak fjk fï foaj,a 9 .ek oekqj;a fjkak

iajdñhdf.a id¾:l;ajhg u. fmkajk ìßola jkak
Jul 05, 2016   view 2772 times

iajdñhdf.a id¾:l;ajhg u. fmkajk ìßola jkak

orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï
Jun 16, 2016   view 2783 times

orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï

.eìks uõjreka fndaê mQcdj ;eîu iqÿiqo@
Jul 22, 2015   view 2780 times

.eìks uõjreka fndaê mQcdj ;eîu iqÿiqo@

m%S;su;a hq. osúhla Wfoid ie,iqï iy.; fjuq
Jul 12, 2015   view 2813 times

m%S;su;a hq. osúhla Wfoid ie,iqï iy.; fjuq

;Hd.h ,nkakd bka ,nk i;=g u;hs'''
Jul 11, 2015   view 2768 times

;Hd.h ,nkakd bka ,nk i;=g u;hs'''

Jun 09, 2015   view 2841 times
Jun 02, 2015   view 2766 times
May 19, 2015   view 2804 times
Mar 27, 2015   view 2788 times
Mar 13, 2015   view 2796 times
Mar 01, 2015   view 2778 times
Feb 17, 2015   view 2786 times
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@<
Feb 17, 2015   view 2777 times

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@
Feb 17, 2015   view 2792 times

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@

Feb 07, 2015   view 2789 times
Jan 29, 2015   view 2778 times
Nov 26, 2014   view 2779 times
Oct 18, 2014   view 2778 times
Oct 11, 2014   view 2774 times
Oct 06, 2014   view 2768 times
Sep 27, 2014   view 2774 times
Sep 26, 2014   view 2771 times
Sep 15, 2014   view 2774 times
Sep 15, 2014   view 2768 times
  Models mirror
Udari Warnakulasuriya World Tour
images (90)
Senali Fonseka model
images (38)
Rithika kodithuwakku
images (123)
shifani
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Nalala Wiyalawa
manamalaka pana umma
wen vee den yanna it
Rathu Rosa Mal Unmad
Sithin Ma Nosali Hid
Bol Pini Watena....
  Films
No Problem Darlin
Too Beautiful to Lie
Parugu
katawath kiyanna epa
Meri Khaki
Siyaah
  Cartoons
ALI MALLI MAMAI 145
KUNGFU PANCHO -101
SUTINMAATINs-2- (237
Dakuna Negrnahira
SUTINMAATIN SE4-(09-
SUTINMAATINs-2- (277